Tiiveysmittaus

Tiiveysmittaus on laadunvarmistusmenetelmä. Tiiveysmittaus on osa rakennuksen energiatehokkuuden määrittämistä. Menetelmä on myös oiva työkalu selvitettäessä uudisrakentamisen tai korjausrakentamisen työn laatua. Rakennuksen tiiveys on ehdoton edellytys hyvin toimivalle ilmanvaihtojärjestelmälle.

Tyypillinen kohde on vanha omakotitalo, johon on tehty ilmanvaihdon parantaminen asentamalla koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä. Asennustöiden jälkeen usein todetaan, että asunnosta on tullut vetoisa. Samalla voidaan todeta myös, että sisätiloihin on tullut epämiellyttävää hajua. Kyseessä on epätiivis rakennuksen vaippa. Vuotoilmareittien kautta sisätiloihin virtaa ulkoilmaa, joka aistitaan vetona. Samalla vuotoilman mukana rakenteista tulee epäpuhtauksia, jotka aistitaan joko hajuhaittoina tai terveyshaittoina. Myös näiden asioiden selvittämisessä ja tutkimisessa on oiva työkalu tiiveysmittaus. Vuodenajasta riippuen tiiveysmittauksen apuna voidaan käyttää joko lämpökameraa tai merkkiainesavua. Menetelmiä yhdistämällä voidaan rakennuksen vaipan vuotokohdat paikallistaa ja kohdistaa niihin oikeat korjaustoimenpiteet. Oikein tehtyjen korjausten jälkeen tilanne normalisoituu ja tiiviissä kodissa on viihtyisää. Tiiveysmittausta käytetään usein myös vaurioalueiden paikallistamisessa.

Tiiveysmittaus suoritetaan standardin SFS-EN 13829 mukaisesti Blower Door-laitteistolla. Rakennuksen vaipan ilmatiiveys mitataan painekokeella, jonka tuloksena saadaan ilmavuotoluku n50 tai q50. n50 luku ilmoittaa kuinka monta kertaa rakennuksen ilmatilavuus vaihtuu yhden tunnin aikana paine-eron ollessa 50 Pa. Mittaus suoritetaan ali ja ylipaineella. Näiden keskiarvona saadaan n50 luku.

q50 luku ilmoittaa, kuinka monta kuutiota tunnissa 1 m2 alalla rakennuksen vaippa vuotaa 50 Pa paine-erolla.

q50 lukua käytetään rakennuksissa joiden rakennuslupa on myönnetty 1.7.2012 jälkeen. Ilmavuotolukua käytetään lämpöhäviöiden tasauslaskennassa, sekä laskettaessa rakennuksen energian kulutusta. Ilmavuotolukua voidaan käyttää hyvin myös rakennustyön laadun mittarina

Vuotoluku n50Kuvaus
0,6Passiivitalon määritelmän täyttävä ilmanpitävyys
1,0Hyvä ilmanpitävyys ja Suomen rak.määräyskokoelman asettama ohjearvo
2,0Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa käytettävä vertailuarvo
4,0Rakentamismääräysten raja, jota pienempää lukua ei saa käyttää ilma, että tehdään tiiveysmittaus.
>4,0Huono ilmanpitävyys