Sisäilmastotutkimus

Kosteusvaurioiden lisäksi sisäilmasto-ongelmia voi aiheuttaa puutteellinen ilmanvaihto ja rakenteista irtoavat pölyt ja kaasut, sekä rakennusta ympäröivät tekijät. Sisäilmasta aiheutuvia haittoja ja niiden syitä selvitämme mittauksilla ja tarvittaessa näytteitä ottamalla. Kokonaisuuden kartoittaminen on ongelman ratkaisemiseksi tärkeää, koska monien pienien asioiden summa voi muodostaa ikävän haittatekijän.

Sisäilmaongelmat

Useat kodit, työpaikat, päiväkodit ja koulut kärsivät sisäilmaongelmista ja niiden aiheuttamista terveyshaitoista. Sisäilmastoon liittyvät ongelmat työpaikoilla ovat merkittävät niin terveydellisesti kuin taloudellisestikin arvioituina. Taloudellinen merkitys kohdistuu työntekijöihin, työnantajaan ja yhteiskuntaan. Kuluja aiheutuu työntekijöille ainakin lääkekuluina. Työnantajalle kulut syntyvät lähinnä tuotannon häiriöistä ja sairasajan omavastuista. Sairastaminen aiheuttaa yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia sairastamiseen liittyvistä korvauksista. Kun ongelmia ilmaantuu, ei työnantajalla useinkaan ole riittävää tietotaitoa selvittämään mistä ilmenneissä ongelmissa on kysymys ja mitä sille tulisi tehdä. Pahimmillaan sisäilmastoon liittyvät ongelmat voivat sotkea koko työpaikan. Henkilöstö alkaa sairastella. Lisääntyvät poissaolot aiheuttavat paineita työasioiden hoitamisessa. Osaavia sijaisia on vaikea saada. Henkilösuhteet alkavat kiristyä ja farssi on valmis.

Sisäilmaongelmat aiheuttavat vakavia terveyshaittoja

Rakenteissa olevat vauriot aiheuttavat tilojen käyttäjille monenlaisia terveyshaittoja. Nämä haitat ovat yleisin syy sille, että epäillään vaurioita rakenteissa. Usein terveyshaittaa siedetään pitkään tai sitä vähätellään ennen kuin haetaan apua ongelman ratkaisemiseksi. Ennen avun hakemista terveyshaitoista on voinut aiheutua merkittäviä taloudellisia menetyksiä, unohtamatta niitä inhimillisiä tekijöitä, mitä yllämainituista tekijöistä voi aiheutua kenelle tahansa työyhteisön jäsenelle. Vaurioita epäiltäessä on tärkeää, että niiden selvittämiseen ryhdytään mahdollisimman nopeasti.

Ongelmarakennusten aiheuttamia yleisimpiä terveyshaittoja

Ongelmarakennusten aiheuttamia yleisimpiä terveyshaittoja ovat ärsytysoireet, yskä, nuha, tukkoisuus, äänen käheys, hengitysvaikeudet, kuumeilu, päänsärky, voimakas väsymys, silmäoireet, iho-oireet jne. Oireilun alkaminen on yksilöllistä. Ongelmarakennuksissa kaikki tilojen käyttäjät altistuvat. Ongelmien lähteiden selvittyä on perusteltua ryhtyä nopeasti korjaaviin toimenpiteisiin terveyshaittojen poistamiseksi. Hyvä sisäilmasto onkin nähtävä työpaikoilla tärkeänä tuotannon tekijänä. Hyvä sisäilma on nähtävä osana hyvää terveyttä ja sen ylläpitämistä. Hyvä sisäilmasto lisää tilojen käyttäjien hyvinvointia, viihtyvyyttä ja työtehoa.

Olemme mukana kehittämässä useita uusia korjausmenetelmiä kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. Tavoitteenamme on luoda nopeita ja kustannustehokkaita ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Tässä työssä olemme onnistuneet hyvin olemalla mukana luomalla muun muassa erikoismenetelmiä lattiaongelmiin. Lattiaongelmien ratkaisussa olemmekin alan edelläkävijöitä. Teemme jatkuvaa tuote- ja menetelmäkehittelyä sekä tutkimme korjausten vaikutusta koettuihin terveyshaittoihin. Tutkimuksemme ja kehitystyömme yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on kehittää edelleen menetelmiä, joilla korjauskustannuksia voidaan alentaa tehokkaasti laadusta tinkimättä ja näin mahdollistaa useampia tarvittavia korjauksia.