Kuntotutkimukset

Rakennuksen kuntotutkimukset

Korjausrakentaminen on usein kustannuksiltaan kalliimpaa kuin uudisrakentaminen. Onnistuneen korjauksen taustalla on aina hyvin toteutettu kuntotutkimus. Tutkimuksella selvitetään mitä korjataan ja kuinka korjaus on suoritettava. Tämän vuoksi tutkijalta edellytetään hyvää tuntemusta eri aikakauden rakenneratkaisuista.

Terveyshaitan syntymiseen tai asumisviihtyvyyden heikkenemiseen rakennuksessa ei aina tarvita kosteusvauriota. Ongelman taustalla voivat olla hyvin moninaiset syyt, jotka ovat voineet muodostua pitkän ajan kuluessa. Eri aikakausina rakennettuja rakennuksia ei aina voida korjata samalla tavalla. Rakentamistapa on huomioitava ongelmaa etsittäessä ja korjaussuunnitelmaa laadittaessa.

Usein tehdään laajoja korjaussuunnitelmia pelkästään piirustusten perusteella. Rakenteiden todellista kuntoa ja rakenteissa olevia vaurioita tai puutteita ei suunnittelussa ole otettu huomioon. Yksistään tämän vuoksi paikalla suoritettu tutkimus on tärkeää.

Toimeksiantajan on hyvä muistaa myös, että riittämätön tutkimuslaajuus voi johtaa virheellisiin johtopäätöksiin ja korjaustoimiin. Vaadi siis, että tutkimukset tehdään riittävässä laajuudessa todellisen korjaustarpeen ja sen laajuuden selvittämiseksi.

Lisälämmöneristäminen

Pelkästään rakenteen lisälämmöneristäminen ei ole niin yksiselitteinen toimenpide kuin helposti luulisi. On tiedettävä millainen aikaisempi rakenne on ja mihin rakenteessa lisälämmöneriste asennetaan. Rakenteen kosteustekninen toimiminen oikein on ensiarvoisen tärkeää. Oikein toimiva rakenne on paras kate korjauksiin sijoitetuille rahoille. Rakenteen muuttaminen asiantuntemattomasti voi johtaa vakaviin ja kalliisiin korjauksiin myöhemmin. Näiden ongelmien estämiseksi hyvin laadittu kuntotutkimus on aina hyvän suunnittelun lähtökohta. Hyvin laadittu ja toteutettu kokonaisuus luo edellytykset hyvälle lopputulokselle.

Kuntoarvioista ja tutkimuksista laadimme aina kirjallisen raportin. Tutkimuksen pohjalta laadimme tarvittaessa korjauskustannusarvion ja korjaussuunnitelman. Hyvän tutkimuksen ja suunnittelun tavoitteena on aina oltava kestävä ja kustannustehokas korjaus.