Julkisivukorjaukset

Julkisivupintojen korjaaminen

Ilmastomuutokset ovat totista totta. Suomessa ei ole koettu normaalitalvea moneen vuoteen. On ilmeistä, että lumettomat talvet ovat lähitulevaisuudessa totta. Nykyisin alkutalvet ovat olleet vesisateisia jopa tammikuulle saakka, minkä jälkeen ovat tulleet pakkasjaksot. Näissä olosuhteissa suomalaiset rakennukset ovat tiukoilla. Kiviaineiset julkisivut kastuvat. Seinärakenteista tiiliverhouksen takaa puuttuu toimiva tuuletusrako, eikä rakenne pääse kuivumaan.

Tiilen vedenimunopeus on suuri ja vaihtelee välillä 1…4 kg/m2/min tiililaadusta riippuen. Tiilen vedenimukyky on 6…20 paino-%. Tämä tarkoittaa sitä, vesisade kastelee räystäättömän ulkoverhousrakenteen nopeasti ja sitoo rakenteeseen suuren määrän vettä. Pitkäaikaisen kosteuden seurauksena myös lämmöneristeet kastuvat ja niihin alkaa muodostua mikrobikasvustoja. Vuotoilman mukana mikrobisto ja /tai niiden aineenvaihduntatuotteet pääsevät sisäilmaan ja aiheuttavat terveyshaittoja. Lämpötaloudellisesti kosteat eristeet eivät eristä toivotulla tavalla.

Kastumisen lisäksi julkisivupinnoissa alkaa tapahtua likaantumista ja rapautumista. Rapatuissa ja muuratuissa pinnoissa jäätyvä vesi aiheuttaa jäälinssejä, jotka rikkovat pintarakennetta. Irtoavat rakenneosat voivat pudotessaan muodostaa ohikulkijoille vaaratilanteita. Näistä tapahtumista olemmekin jo saaneet lehdistä lukea.

Julkisivun suojaaminen

Ulkoseinän ulkopintaa kohti siirtyy kosteutta myös sisätiloista lämpövirran mukana. Tämän vuoksi on tärkeää, että seinärakenne huokostuu ulkopintaan päin mentäessä, ettei kosteus jää rakenteeseen. Ulkoverhouksen pintaa ei tule suojata säätä vastaan millään tiiviillä pinnalla, tai suoja-aineella joka alentaa pintarakenteen hengittävyyttä.

Useiden vuosien kehitystyön tuloksena olemme kehittäneet toimivat menetelmän ongelman ratkaisemiseksi. Menetelmän toteuttaminen korjaavana toimena on erittäin edullinen verrattaessa perinteisiin ratkaisuihin. Menetelmässä julkisivu suojataan erityisellä julkisivusuojalla. Julkisivusuoja ei muuta rakenteen ulkonäköä. Suoja-aine estää veden tunkeutumisen rakenteeseen, mutta laskee mahdollisen vesihöyryn ulos rakenteesta. Rakenne hengittää normaalisti kuten tuleekin olla. Lämmöneristeet kuivataan ja desinfioidaan. Toimenpiteellä lämmöneristeet palautetaan alkuperäiseen toimintakuntoon.

Patentoitu menetelmä julkisivujen ja kattojen suojaamiseen

Menetelmän etuna on se, ettei rakenteita tarvitse purkaa ja uudelleen rakentaa. Tehokkaita kustannusten säästäjiä ovat myös mahdollisesti tarvittavien nosto tai telinetöiden lyhytaikaisuus. Menetelmä soveltuu myös erinomaisesti tiilikattojen suojaamiseen. Menetelmä on patentoitu.